Naziv programa Verzija Izdanje Datum
FINANSIJE 40 1 20.10.2020.
RMP 30 0 24.07.2020.
KADROVI 16 0 24.08.2020.
PLATE 36 1 13.10.2020.
eDocument – DMS 1 1 19.07.2019.
eUPRAVA 2 0 12.08.2020.
48 SATI 2 0 12.08.2020.
KOMUS 6 0 01.09.2020.
ObEx 1 0 25.08.2018.
eMEDIC 2 0 05.12.2017.
eCLINIC 3 0 02.01.2020.
eQUARANTINE 1 0 19.05.2020.
eSOCIAL 10 0 27.02.2020.
eFACULTY 1 0 02.07.2020.
eLIBRARY 1 0 27.03.2017.

Kako da provjerite Vašu verziju:

  1. Prilikom startovanja programa na formi za prijavu
  2. U glavnom meniju programa: Pomoć -> O programu