Economica - RMP

“Economica RMP” podržava upravljanje prozvodnjom, uslugama, tokovima robe, materijala i proizvoda (manufacturing management).

 • icons8-3d-printer-80

  Proizvodni procesi

  • Normativi za proizvode sadrže strukturnu sastavnice, materijale i tehnologiju
  • Podržane su alternative unutar normativa
  • Planiranje proizvodnje sa potrebnim obračunima materijala, poluproizvoda i rada
  • Praćenje realizacije radnog naloga po proizvodnim fazama/pogonima
  • Automatsko kreiranje skladišnih dokumenta po normativu iz radnog naloga
  • Odobravanje materijala po radnom nalogu
  • Praćenje eksternih i internih troškova po radnom nalogu
  • Praćenje direktnih troškova po proizvodima
  • Distribucija indirektnih troškova po proizvodima
  • Cijena koštanja proizvoda

 • icons8-depot-80

  Veleprodaja

  • Neograničen broj skladišta i prodajnih cjenovnika
  • Brze izmjene cijena
  • Prodajne akcije
  • Ugovoreni uslovi prodaje (rok plaćanja, rabati, cijene…)
  •  Praćenje po komercijalistima i po prodajnim mjestima kupca
  •  Fakturisanje po više otpremnica
  • Narudžbe (prema kupcima i dobavljačima)
  • Ostali dokumenti prodaje (Predračuni, Knjižne obavijesti,…)
  • Mikrodistribucija
  • Konsignacija
  • Veza sa aplikacijama na mobilnim uređajima;

 • icons8-shopping-basket-80

  Maloprodaja (POS)

  • Podržan veliki broj fiskalnih štampača
  • Štampa PDV računa
  • Štampa na POS štampač
  • Uvid u stanje zaliha artikla na drugim objektima
  • Rad u smjenama
  • Automatizovano zaključenje prometa
  • Barkod: standardni, težinski i višestruki
  • Praćenje po operaterima, odjelima, prodavcima, vozilima,…
  • Podržane potrošačke kartice sa posebnim uslovima prodaje
  • Benzinske pumpe – veza sa DOMS uređajem
  • Restoran – više narudžbi po računu
  • Hotelijerstvo – račun na sobu/gosta
  • Rabati na stavku ili ukupan iznos
  • Preračun u drugu valutu kod naplate i povrata

 • icons8-module-80

  Praćenje materijalnih tokova

  • Nabava robe i materijala sa ulaznom kalkulacijom cijena
  • Kontrola i upravljanje zalihama
  • Rezervisanje količina na ulazu i izlazu
  • Raspoloživo stanje
  • Planiranje ulaza, izlaza i stanja zaliha po količini i vrijednosti
  • Inventure sa popisnim listama i obračunom viška/manjka
  • Nivelisanje zaliha

 • icons8-condo-80

  Hotelijerstvo

  • Rezervisanje i izdavanje soba za grupe ili pojedinačno
  • Veza sa kasama po prodajnim objektima unutar jednog ugostiteljskog objekta
  • Više ugostiteljskih objekata u jednoj bazi podataka
  • Obračun taksi i prijava po gostima
  • Fakturisanje usluga: Zbirno za grupe
  • Pojedinačno po gostima i Parcijalno pojedinačnih usluga

 • icons8-request-service-80

  Uslužne djelatnosti

  • Fakturisanje usluga pojedinačno
  • Ugovorene periodične fakture sa automatskim fakturisanjem
  • Fakturisanje zakupa sa komunalnim usluga po različitim modelima obračuna

PDV dokumenti

• Izrada specifičnih PDV dokumenata
• PDV prijava
• Knjiga ulaznih računa

 Izvještaji

• Pregledi – jednostavni za upotrebu i optimizovani za velike baze podataka
• Liste – wizardi za kreiranje izvještaja iz standardnih setova podataka
• Izvještaji – namjenski kompleksni izvještaji