Finansije

Modul „Finansije“ je informacioni podsistem koji obuhvata programe glavne knjige, knjigovodstvo kupaca i dobavljača, knjigovodstvo osnovnih sredstava, blagajničko poslovanje i finansijsku operativu (kamate, krediti, repro-grami…) prema važećem zakonu o računovodstvu.

Glavna knjiga sa pregledima bilansnih pozicija omogućava sastavljanje računovodstvenih izvještaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima (bilans stanja, bilans uspjeha, plan novčanih tokova).

Važnije funkcionalnosti:

· Automatsko zatvaranje klasa
· 
Knjigovodstvo kupaca i dobavljača sa automatskim i “ručnim” zatvaranjem stavki
· 
Obračun kamata po više različitih kamatnih stopa i metoda
· 
Dvojno devizno knjigovodstvo
· 
Automatizovano pogonsko knjigovodstvo za proizvodne firme uz raspodjelu troškova na gotove proizvode i formiranje cijene koštanja
· 
Automatski prenos početnog stanja u novu godinu uz mogućnost paralelnog vođenja više knjigovodstvenih godina
· 
Mogućnost vođenja neograničenog broja nezavisnih preduzeća (knjigovodstveni servisi)
· 
Praćenje kursne liste i automatski preračun promjena u druge valute
· 
Uvoz podataka iz drugih evidencija te automatsko preuzimanje bankarskih izvoda
· 
Evidencija osnovnih sredstava sa više modela obračuna amortizacije, praćene revalorizacionh rezervi
· 
Obrada odgođenih plaćanje: kredita, reprograma …
· 
Export podataka prema Microsoft Office programima
· 
Izrada finansijskih planova i analiza ostvarenja
· 
Blagajničko poslovanje
· 
Elektronsko bankarstvo (halebank)