eMedic

eMedic omogućava efikasno praćenje podataka o zaposlenim ljekarima, pacijentima, zakazanim terminima, obavljenim pregledima i tretmanima, izdatim receptima itd. Moguć je uvoz vanjskih podatakata bilo kog elektronskog formata i njihovo integrisanje u zajedničku bazu podataka.

Važnije funkcionalnosti:

• Osnovni matični podaci o zaposlenim, podaci o ordinacijama i dijagnozama…
• Osnovni matični podaci o pacijentima
• Definisanje neograničenog šablona za nalaze, recepte i ostale dokumentima
• Zakazivanje pregleda
• Obrada pacijenta – unos nalaza i ostalih definisanih tipova dokumenata
• Mogućnost vezivanja neograničenog broja dokumenata bilo kog tipa u elektronskom formatu na pacijenta
• Operativni statistički izvještaji u kojima korisnik može sam da definiše izgled, grupisanje, redoslijede i vidljiva polja na izvještajima
• Grafički statistički izvještaji
• Rekapitulacija izvršenih usluga po svim kriterijima
• Export podataka prema Microsoft Office programima
• Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa