Economica - ERP

Stručne IT usluge za sve poslovne procese

„Naš aplikativni softver “Economica ERP” (Enterprise Resource Planning) je sistem koji integriše sve poslovne i subposlovne procese u jednu cjelinu, te na adekvatan način upravlja, osigurava nadzor i optimalan protok informacija unutar preduzeća.

On smanjuje obim rada i vrijeme pripreme proizvodnje kao i trajanje same proizvodnje, smanjuje redundantnost aktivnosti, smanjuje troškove, omogućava bolje planiranje i poštovanje termina završetka projekta, skraćuje vrijeme odziva na zahtjeve kupaca, povećava kvalitet proizvoda, omogućava racionalniju i efikasniju organizacionu strukturu preduzeća i konačno ubrzava i pojednostavljuje administrativne poslove.

Naša rješenja su u potpunosti u skladu sa važećim zakonima Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine kao i distrikta Brčko. Promjene se redovno nadograđuju u skladu sa propisima iz oblasti knjigovodstva, plata, poreza i slično.

Sve naše proizvode karakteriše:

•  Jedinstvena relaciona baza podataka IS-a (RDBMS)

•  ADO klijent-server tehnologija

•  Višekorisnički interaktivni rad

•  GUI na našem jeziku

•  Ugrađena autorizacija korisnika i kontrola pristupa

•  Interaktivni help

•  On-line tehnička podrška

•  Integracija sa Microsoft Office paketima