eBudget

Program eBudget je namijenjen gradovima i opštinama za praćenje budžeta od zahtjeva za budžet do njegovog izvršenja.

Dve osnovne cjeline programa jesu “Budžetski rashodi” i “Budžetski prihodi” koji imaju svoje pozicije. U okviru godine je omogućeno da se prate sve promjene na pozicijama kao što su preraspodjela, rebalans i izvršenje budžeta.

U programu je omogućeno i praćenje privremenog finansiranja budžeta ukoliko ga je bilo u toku godine, prenos pozicija i šifarnika u novu godinu kao i odgovarajuće izvještavanje.