eClinic

eClinic omogućava efikasno praćenje podataka o zaposlenim ljekarima, pacijentima, zakazanim terminima, obavljenim pregledima i tretmanima, izdatim receptima itd. Moguć je uvoz vanjskih podatakata bilo kog elektronskog formata i njihovo integrisanje u zajedničku bazu podataka. Program koristi propisane šifarnike Fonda zdravstvenog osihuranja Republike Srpske (kategorije osiguranja, dijagnoze, fondovi, usluge, cjenovnik na određeni datum…).

Važnije funkcionalnosti:

• Zajednički šifarnici – za program eClinic i program Finansije
•Posebni šifarnici – Ljekari i Fondovi ZO, dijagnoze, kategorije osiguranja…
• Osnovni matični podaci o zaposlenim, podaci o ordinacijama i dijagnozama, obveznicima doprinosa…
• Osnovni podaci o pacijentima
• Prijem i otpust pacijenata, unos stavki usluga, štampanje računa (račun za fond ili pacijenta)
• Automatski obračun participacije zavisno od kategorije osiguranja i usluge
• Izvoz podataka o izvršenim uslugama, za traženi vremenski period, u formatu propisanom od strane Fonda ZO
• Veza programa na program Finansije, uvid u finansijsko stanje (program može da radi i bez veze na finansije, a u tom slučaju koristi svoje šifarnike)
• Definisanje neograničenog broja šablona za sve vrste definisanih dokumenata
• Obrada pacijenta – unos nalaza i ostalih definisanih tipova dokumenata
• Zakazivanje pregleda po ordinacijama, ljekarima i vremenu trajanja
•Mogućnost vezivanja neograničenog broja dokumenata bilo kog tipa u elektronskom formatu na pacijenta
• Operativni statistički izvještaji u kojima korisnik može sam da definiše izgled, grupisanje, redoslijede i vidljiva polja na izvještajima
• Grafički statistički izvještaji
• Rekapitulacija izvršenih usluga po svim kriterijima
• Export podataka prema Microsoft Office programima
• Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa