Economica- Kadrovi

Informacioni podsistem kadrovske evidencije za upravljanje ljudskim resursima (HRM). Praćenje svih promjena matičnih podataka o svakom zaposlenom od trenutka zasnivanja radnog odnosa, neovisno o vrsti, pa sve do prekida radnog odnosa (po bilo kom osnovu)

 • • Osnovni matični podaci o zaposlenim, nevezani za trenutno radno angažovanje i podaci vezani za radno angažovanje
  • 
  Dnevno ažurni podaci o radnom stažu i starosnoj strukturi za sve zaposlene
  • 
  Sistematizacija radnih mjesta po organizacionim jedinicama, radnim mjestima, statusu radnih mjesta (posebni uslovi rada, beificirani staž i sl.), broju izvršilaca i koeficijentu za platu
  • 
  Detaljniji uvid u stanje ljudskih resursa, odnosno kreiranje kadrovske politike
  • 
  Pored matičnih podataka i podataka o radnim angažovanjima mogu se voditi i sledeći podaci (za svakog zaposlenog): pohvale, povrede na radu ili van rada, poseban staž, vojna obaveza, podaci o obrazovanju, porodici, stručnim ispitima, disciplinskim mjerama, adresama stanovanja, posebnim znanjima i radnim promjenama (bolovanja, godišnji odmori, kursevi, obuke i sl.)
  • 
  Većina podataka koji se unose se definišu na nivou šifarnika, tako da korisnik bira vrijednosti iz padajućih lista i tako unosi nove podatke
  • 
  Samostalno kreiranje i izdavanje svih tipova rješenja, uvjerenja i sličnih dokumenata zaposlenima (korisnik sam kreira šablone koji prilikom izrade dokumenta uzimaju vrijednosti iz baze). Urađeni dokumenti se mogu snimati u bazu za naknadni pregled, štampanje i sl. Kreiranje šablona u MS Word formatu koji se u radu sa programom popunjavaju podacima iz baze
 • • Mogućnost vezivanja neograničenog broja dokumenata bilo kog tipa u elektronskom formatu na radnika
  • 
  Operativni statistički izvještaji za rukovodstvo ili organizacione jedinice. Korisnik može sam da definiše izgled, grupisanje, redoslijede i vidljiva polja na statističkim izvještajima
  • 
  Grafički statistički izvještaji za rukovodstvo ili organizacione jedinice
  • 
  Statistički izvještaji za određene institucije i ustanove (eksterni izvještaji)
  • 
  Izvještaji i informacije za podršku u odlučivanju o poslovnoj i kadrovskoj politici
  • 
  Bussines intelligence modul – kreiranje izvještaja po zahtjevima korisnika bez potrebe za dodatnim programiranjem i promjenom programa (tabelarni i grafički izvještaji)
  • 
  Modul koji omogućava kreiranje i dizajn štampanih izvještaja u izvršnom modu programa bez potrebe za programiranjem od strane Media pro
  • 
  Veza sa modulom za obračun plata. Prenos podataka u program Plate. Mogućnost prikaza podataka o zaradama radnika iz programa Kadrovi
  • 
  Interaktivna pomoć u radu za svaki modul programa
  • 
  Export podataka prema Microsoft Office programima
  • 
  Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa