eQuarantine

eQuarantine omogućava efikasno praćenje podataka o osobama koje se nalaze u  karantinu ili kućnoj izolaciji, osnovama dolaska u karantin, graničnim prelazima sa kojih su upućeni u karantin, kao i o državama iz kojih su doputovali.

Važnije funkcionalnosti:

  • osnovni podaci o graničnim prelazima, karantinima, kao i razlozima dolaska u karantin
  • praćenje broja dana provedenih u karantinu
  • kreiranje pregleda i mogućnost objavljivanja podataka na web
  • Export podataka prema Microsoft Office programima
  • Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa