eUprava eGovernment

eUprava / eGovernment omogućava interakciju između tri glavna subjekta u društvu:  Grada, fizičkih i pravnih lica, kako bi se stimulisao politički, socijalni i ekonomski razvoj grada. Kao takva ona je jedan od glavnih modula koncepta Smart City.

Korišćenjem Informacionih tehnologija (DMS – Document management system ) i Web baziranih servisa eUprava omogućava potpunu on-line dvosmjernu interakciju između građana i lokalne uprave.

Projekat je uspješno realizovan i u operativnoj je upotrebi u Gradskoj Upravi Prijedor od 01.01.2019 godine euprava.prijedorgrad.org